GYMNÁZIUM TANVALD - Dokumenty

Gymnázium Tanvald

Obsah
Dokumenty

DOKUMENTY ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE, TANVALD, příspěvková organizace


TYP DOKUMENTU

PLATNOST OD

DOKUMENT

Zřizovací listina včetně příloh

1. 9. 2016 Zřizovací listina 

Organizační řád

1. 11. 2009 Organizační řád

Etický kodex

12. 4. 2013 Etický kodex

Kompletní finanční dokumenty pro rok 2017  (tabulky 1-7)

28.3.2017

Kompletní finanční dokumenty2017

Změna květen 2017

Výroční zpráva podle 561/2004Sb. (2015/2016)

5. 10. 2016 VZ o činnosti školy podle 561/2004 Sb. (2015/2016) 

Výroční zpráva podle 561/2004 Sb.(2013/2014)

15. 10. 2014 VZ o činnosti školy podle 561/2004 Sb. (2013/2014)

Výroční zpráva podle 561/2004 Sb. (2012/2013)

11. 10. 2013 VZ o činnosti školy podle 561/2004 Sb. (2012/2013)

Výroční zpráva podle 561/2004 Sb. (2011/2012)

23. 10. 2012 VZ o činnosti školy podle 561/2004 Sb. (2011/2012)

Výroční zpráva podle 106/1999 Sb. (2014)

1. 3. 2014

VZ o činnosti školy podle 106/1999 Sb. (2014)

Zpráva o činnosti org.

(2015)

28. 4. 2016

Zpráva o činnosti včetně účetní uzávěrky  (2015)

Rozvaha 2015Výkaz zisku a ztrát 2015 ,  Příloha 2015

Zpráva o činnosti org. (2014)


Účetní uzávěrka (2014)

 

2. 3. 2015

2. 3. 2015

Zpráva o činnosti (2014)

Rozvaha (2014)

Výkaz zisku a ztráty, přílohy (2014)

Zpráva o činnosti org. včetně účetní uzávěrky (2013)
29. 4. 2014

Zpráva o činnosti včetně účetní uzávěrky (2013)


Zpráva o činnosti org. včetně účetní uzávěrky (2012)


Účetní uzávěrka (2012)

26. 4. 2013


31. 12. 2012

31. 12. 2012

Zpráva o činnosti včetně účetní uzávěrky (2012)

Rozvaha (2012)

Výkaz zisku a ztráty (2012)

Zpráva o poskytování informací 2016

1. 3. 2017

Zpráva podle zákona106/1999Sb.(2016)

Zpráva o poskytování informací 2015

1. 3. 2016

Zpráva podle zákona106/1999Sb. (2015)

Školní řád

9. 1. 2014 Školní řád

Pravidla hodnocení a klasifikace

31. 8. 2013 Klasifikační řád

ŠVP 4-leté studium

1. 9. 2007 ŠVP 4L

ŠVP 8-leté studium

1. 9. 2007 ŠVP 8L
(21.01.2014)