GYMNÁZIUM TANVALD - O naší škole

Gymnázium Tanvald

Škola
O naší škole
O naší škole  
Fotografie naší školy Gymnázium Tanvald je krajská škola s více než padesátiletou tradicí. (Gymnázium bylo založeno v roce 1956.) V současné době zde studuje kolem 300 studentů ve 12 třídách - 4 třídy čtyřletého studia a 8 tříd osmiletého studia. Každý školní rok otevíráme jednu třídu čtyřletého studia pro absolventy devátých tříd základních škol a jednu třídu osmiletého studia pro žáky po páté třídě ZŠ. Výuka na víceletém gymnáziu byla zahájena již v roce 1990 a toto studium na naší škole již absolvovalo 12 tříd. Jejich studijní a maturitní výsledky a výsledky přijímacích zkoušek na vysoké školy jasně potvrzují správnost zavedení tohoto studia.

Vzdělávací program je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání pro další vysokoškolské studium libovolného typu s mírně zvýšeným důrazem na přírodovědné předměty - biologii, fyziku a chemii.

Na škole se vyučují povinně dva cizí jazyky - anglický a volitelně francouzský nebo německý. V závěru studia poslední dva až tři roky si studenti vybírají jeden, dva a poslední rok studia až čtyři volitelné předměty, které je co nejlépe připraví na další studium nebo praxi podle jejich vlastní volby a zaměření. Z nabídky volitelných předmětů uvádíme např. : konverzace v cizím jazyce, semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, zeměpisu, základů společenských věd a základů programování .

Výuka tělesné výchovy probíhá střídavě ve sportovní hale v Tanvaldě a ve školním minibazénu gymnázia. Dvakrát týdně nabízíme zájemcům zdravotní plavání a sportovní vyžití v aktivitách školního sportovního klubu. Studenti se stravují ve školní restauraci EUREST při základní škole (denně volba ze čtyř jídel, saláty a moučníky).

Školní 305, Tanvald, 468 41
483 394 333

gymtan@gymtan.cz

 

 

Průčelí

Letecký snímek

(08.04.2010)