GYMNÁZIUM TANVALD - Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Termíny, které by Vás mohly zajímat:

Škola
Harmonogram školního roku
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Termíny, které by Vás mohly zajímat:
Plán pedagogických porad:

podle potřeby vždy druhý pátek v měsíci
26. srpna 2016 zahajovací porada

31.srpna 2016 školení BOZP, PO, školení vyuč. BI, CH, Fy,

11. listopadu 2016 - I. čtvrtletí
27. ledna 2017 - I. pololetí
07. dubna 2017 - III. čtvrtletí
27. dubna 201 - porada pro maturitní třídu
27. června 2017 - II. pololetí


Uzavírání klasifikace a docházky
:

26. ledna 2017 do 12 hodin - I. pololetí
26. června 2017 do 12 hodin - II. pololetí

 

Vysvědčení:

31. ledna 2017 - I. pololetí
30. června 2017 - II. pololetí

 

Informační schůzky s rodiči:

15. listopadu 2016- I. čtvrtletí
11. dubna 2017 - III. čtvrtletí

Maturitní zkoušky:

přihláška žáků na společnou i profilovou část písemně do 1.prosince 2016 pro jarní období a do 25. června 2017 pro podzimní zkušební období

písemné zkoušky profilové části probíhají v období od 1. dubna 2017, na naší škole budou tyto písemné profilové zkoušky dne   3. a 4. dubna 2017

ústní maturitní zkoušky společné i profilové části probíhají od 2. května do 10. června 2017, na naší škole budou ústní maturitní zkoušky od 29. května 2017 - 2. června 2017

písemné zkoušky a didaktické testy společné části od 2. května do 15. května 2017

Přijímací zkoušky:

přihlášky do 1. března 2017 !!!!!!

vlastní zkoušky:

1. termín:

12. dubna 2017 pro čtyřleté obory - tzn. do 1. ročníku OA, (testy CERMAT z ČJ a M)

18. dubna 2017 pro osmileté gymnázium  - tzn. do primy, (testy CERMAT z ČJ a M)

18. dubna 2017 pro doplnění KVINTY(vlastní testy z OSP)

2. termín:

19. dubna 2017 pro čtyřleté obory - tzn. do 1. ročníku OA, (testy CERMAT z ČJ a M)

20. dubna 2017 pro osmileté gymnázium  - tzn. do primy, (testy CERMAT z ČJ a M)

 


Den otevřených dveří:

7. prosince 2016 od 15 hodin

Prázdniny:

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016 - podzimní
pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017 - vánoční
pátek 3. února 2017 - pololetní
pondělí 20. února - pátek 26. února 2017- jarní
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017 - velikonoční
sobota 1. července - pátek 1. září 2017 -
hlavní prázdniny

Maturitní ples:

17. 2. 2017, sportovní hala při ZŠ Výšina, Tanvald

(09.04.2010)