GYMNÁZIUM TANVALD - Výsledky přijímacího řízení

Gymnázium Tanvald

Pro uchazeče
Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí žáci

Dovoluji si Vás upozornit (dříve než se podíváte na níže uvedeném odkazu na své výsledky), že podle platného znění školského zákona se přijatým uchazečům neposílá rozhodnutí o přijetí.

Informace o přijetí je všem přijatým uchazečům předána okamžikem zveřejnění výsledků přijímacího řízení na internetových stránkách školy a vyvěšením v budově školy. Od tohoto okamžiku začíná běžet zákonná lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku na Vámi zvolenou školu. Pokud v této lhůtě zápisový lístek neodevzdáte, ztrácí Vaše dítě právo studovat na naší škole a místo něj může být přijat jiný uchazeč.


Prosím rodiče nepřijatých uchazečů, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí. Zároveň můžete na místě podat odvolání proti rozhodnutí.

 

František Brus

ředitel gymnázia

 

Výsledkové listiny      

a) Doplnění do KVINTY:    výsledky přijímacího řízení  

   Protože se nejedná o přijímací zkoušky podle školského zákona, opravili jsme práce sami a výsledky zveřejnili 25. dubna 2017 cca v 11.30. Od 8.00 do 10.30 měli zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.


b) Zkoušky do Primy a Obchodní akademie: 

PRIMA


Obchodní akademie


Pro PRIMU dále uvádím, že jeden uchazeč měl sice možnost konat zkoušku v náhradním termínu, ale protože výsledky z přijímacích zkoušek na naší škole stačily na jeho přijetí, účasti na náhradních zkouškách se vzdal - jedno místo zůstává volné podle zákona na odvolání.

Všem se omlouvám za vzhled výsledkové listiny, ale postihla nás zásadní porucha serveru, a proto jsem výsledkovou listinu upravil ručně, abych nezdržoval zveřejnění.     F. Brus


(11.04.2011)