GYMNÁZIUM TANVALD - Odpovědi na časté otázky - přijímací zkoušky

Gymnázium Tanvald

Pro uchazeče
Odpovědi na časté otázky - přijímací zkoušky

1) Když nastoupím do kvinty víceletého studia z deváté třídy nebudu mít problémy s látkou?

Domníváme se, že ne.

     Jednak to nebude poprvé. V letošním roce maturují první naši studenti víceletého studia, kteří si vyzkoušeli tento model. Ve třídě  je část studentů, kteří začínali již v primě (po páté třídě) a druhá část jsou studenti, kteří byli přijati po deváté třídě a doplnili KVINTU. Každý, kdo zodpovědně pracoval, se ve třídě "chytil" a dnes již těžko rozeznat, kdo má ve třídě historii "osmiletou" a kdo "čtyřletou".

     Navíc pro nové studenty připravujeme nepovinné předměty na doplnění a srovnání vědomostí.


2) Když se přihlásím na OA jakou budu mít perspektivu dál?

Chtěli bychom spojit dobrou a dlouhou tradici Gymnázia Tanvald s novým oborem vzdělávání. Takže se všichni vyučující budou snažit, aby všichni absolventi GY a OA Tanvald měli šanci studovat na VŠ, VOŠ nebo si najít dobré zaměstnání. Pochopitelně to nikdy nejde bez práce - tedy studia - našich žáků. Bohužel je v dnešní době téměř normálem očekávání, že "Já nemusím nic a celý svět mi padne k nohám". Raději se všichni vraťme ke starému  "Bez práce nejsou koláče". 

3) Proč si mám radši zvolit Tanvald než Jablonec nad Nisou?

Mohu odpovědět protiotázkou - a proč ne? Jak z hlediska OA, tak G nabízíme srovnatelné vzdělání, malou "rodinnou" školu. Většina vyučujících zná všechny studenty. Umíme tedy dříve reagovat na studijní ale i jiné problémy studentů a řešit je. (I když toto je argument spíše pro rodiče, stejně jako informace, že v Tanvaldě je "méně svodů velkých měst".)

4) Dáme-li naše dítě na víceleté gymnázium, nebude mít čas na jiné aktivity a bude se jenom učit.

Toto tvrzení jsme slyšeli již mnohokrát, ale rozhodně není pravdivé. Naši studenti nižších ročníků víceletého gymnázia normálně navštěvují ZUŠ, sportovní či jiné kroužky. Ano mnozí studenti se musí začít učit, což by možná na ZŠ nemuseli. Ale my i rodiče to považujeme za výhodu, protože se naučí učit v době, kdy jsou ještě "tvární" a slovo rodiče a učitele (uč se) má větší váhu. Mnohem hůře se studenti učí učit v 15-16 letech


(11.01.2016)